top of page
VZP Green Motol.jpg

Bảo hiểm y tế ở Cộng Hòa Séc

Private health insurance on a pre-paid basis to those Not Eligible for Czech public insurance.

INSURANCE FOR YOUR CZECH VISA

Các tiêu chí đủ điều kiện bảo hiểm y tế

These 3 plans are accepted for foreigners in the Czech Republic

Choose your plan by clicking the ID Card for more information

VZP@3x.png

Bảo hiểm y tế công cộng VZP cho người nước ngoài tạm trú ở Séc có giấy phép lao động , nhưng không phải là các thành viên trong gia đình.

PVZP@3x.png

Bảo hiểm y tế tư nhân VZP: Các thành viên trong gia đình lao động người nước ngoài , sinh viên , giáo viên và doanh nhân

EU Card@3x.png

VZP Public Health Insurance
Citizens or Permanent Residents of Czechia or participating EU member states

Private Health Insurance for your Visa
According to the current MOI requirements for long term visa
Please find information below.

You can contact us for more details.

  • phoneicon
  • WhatsUp
  • gmail icon
bottom of page