top of page
forms_and_links.jpg

Privacy  Policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum účinnosti: 13.2.2023

 

1. Úvod

 

Vítejte na stránkách VZPforForeigners.cz

 

Hamilton Hudson s.r.o. (dále jen "my", "nás" nebo "naše") provozuje webové stránky vzpforforeigners.cz (dále jen "služba").

 

Naše Zásady ochrany osobních údajů upravují vaši návštěvu vzpforforeigners.cz a vysvětlují, jak shromažďujeme, chráníme a zveřejňujeme informace, které vyplývají z vašeho používání naší Služby.

Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud nejsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů definovány jinak, mají pojmy použité v těchto zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich smluvních podmínkách.

Naše Smluvní podmínky (dále jen "podmínky") upravují veškeré používání naší Služby a spolu se Zásadami ochrany osobních údajů představují vaši smlouvu s námi (dále jen "smlouva").

 

2. Definice

 

SLUŽBA znamená webové stránky vzpforforeigners.cz provozované firmou Hamilton Hudson s.r.o.

 

OSOBNÍMI ÚDAJI se rozumí údaje o žijící fyzické osobě, kterou lze z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací, které máme k dispozici nebo které se k nám mohou dostat) identifikovat.

 

UŽIVATELSKÉ ÚDAJE jsou údaje shromažďované automaticky buď generované používáním Služby, nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).

 

COOKIES jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení (počítači nebo mobilním zařízení).

 

SPRÁVCE ÚDAJŮ je fyzická nebo právnická osoba, která (sama nebo společně či s jinými osobami) určuje účely a způsob, jakým jsou nebo mají být zpracovávány jakékoli osobní údaje. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem vašich údajů.

 

ZPRACOVATELÉ ÚDAJŮ (NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB) znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem správce údajů. Za účelem efektivnějšího zpracování vašich údajů můžeme využívat služeb různých poskytovatelů služeb.

 

SUBJEKT ÚDAJŮ je jakákoli žijící fyzická osoba, která je subjektem osobních údajů.

 

UŽIVATEL je fyzická osoba, která využívá naši Službu. Uživatel odpovídá Subjektu údajů, který je subjektem Osobních údajů.

 

3. Shromažďování a používání informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naši Službu.

 

4. Typy shromažďovaných údajů

 

Osobní údaje

Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby ("osobní údaje"). Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

0.1. E-mailovou adresu

0.2. Jméno a příjmení

0.3. Telefonní číslo

0.4. Adresa, země, stát, provincie, PSČ, město.

0.5. Pohlaví

0.6. Státní příslušnost

0.7. Číslo pasu

0.8. Datum narození

0.9. Soubory cookie a údaje o používání

 

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s bulletiny, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Zasílání těchto sdělení od nás můžete odmítnout pomocí odkazu pro odhlášení.

 

Údaje o používání

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši službu nebo když ke službě přistupujete prostřednictvím jakéhokoli zařízení ("údaje o používání").

Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší Služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

Pokud ke Službě přistupujete pomocí zařízení, mohou tyto údaje o používání zahrnovat informace, jako je typ používaného zařízení, jedinečný identifikátor zařízení, IP adresa zařízení, operační systém zařízení, typ používaného internetového prohlížeče, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

 

Údaje o poloze

Můžeme používat a ukládat informace o vaší poloze, pokud nám k tomu dáte svolení ("Údaje o poloze"). Tyto údaje používáme k poskytování funkcí naší Služby, ke zlepšování a přizpůsobování naší Služby.

 

Služby určování polohy můžete při používání naší Služby kdykoli povolit nebo zakázat prostřednictvím nastavení svého zařízení.

 

Údaje ze sledovacích souborů cookie

Ke sledování aktivity v naší Službě používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie a uchováváme určité informace.

 

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a ukládány do vašeho zařízení. Ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze našich služeb se používají také další sledovací technologie, jako jsou majáky, značky a skripty.

Svému prohlížeči můžete dát pokyn k odmítnutí všech souborů cookie nebo k označení, kdy je soubor cookie odesílán. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části naší Služby.

 

Příklady souborů cookie, které používáme:

 

0.1. Soubory cookie relace: K provozování naší Služby používáme soubory cookie relace.

0.2. Preferenční soubory cookie: Soubory cookie preferencí používáme k zapamatování vašich preferencí a různých nastavení.

0.3. Bezpečnostní soubory cookie: Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.

0.4. Reklamní soubory cookie: Reklamní soubory cookie se používají k tomu, aby vám zobrazovaly reklamy, které mohou být relevantní pro vás a vaše zájmy.

 

Další údaje

Při používání našich služeb můžeme shromažďovat také následující údaje: pohlaví, věk, datum narození, místo narození, údaje z pasu, státní příslušnost, přihlášení v místě bydliště a aktuální adresa, telefonní číslo (pracovní, mobilní), údaje z dokladů o vzdělání, kvalifikaci, odborném školení, pracovní smlouvy, smlouvy o NDA, informace o prémiích a odměnách, informace o rodinném stavu, rodinných příslušnících, číslo sociálního pojištění (nebo jiné identifikační číslo daňového poplatníka), umístění kanceláře a další údaje.

 

5. Použití údajů

Používá shromážděné údaje k různým účelům:

0.1. k poskytování a údržbě našich služeb;

0.2. abychom vás informovali o změnách v naší Službě;

0.3. abychom vám umožnili účastnit se interaktivních funkcí naší Služby, pokud se tak rozhodnete;

0.4. k poskytování zákaznické podpory;

0.5. ke shromažďování analýz nebo cenných informací, abychom mohli naši Službu zlepšovat;

0.6. ke sledování využívání naší Služby;

0.7. ke zjišťování, prevenci a řešení technických problémů;

0.8. k naplnění jakéhokoli jiného účelu, pro který nám je poskytnete;

0.9. k plnění našich povinností a vymáhání našich práv vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi, včetně vyúčtování a inkasa;

0.10. abychom vám poskytli oznámení o vašem účtu a/nebo předplatném, včetně oznámení o vypršení platnosti a prodloužení, e-mailových instrukcí atd;

0.11. abychom vám poskytovali novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat;

0.12. jakýmkoli jiným způsobem, který můžeme popsat, když nám tyto informace poskytnete;

0.13. za jakýmkoli jiným účelem s vaším souhlasem.

 

6. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše Osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje pro dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Údaje o používání budeme uchovávat také pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti naší služby, nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

 

7. Přenos údajů

Vaše údaje, včetně osobních údajů, mohou být přenášeny - a uchovávány - na počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo Evropu a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně Osobních údajů, přenášíme do Evropy a zpracováváme je tam.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání takových údajů, představuje váš souhlas s tímto přenosem.

Podnikneme veškeré přiměřené kroky, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a žádný přenos vašich osobních údajů nebude uskutečněn do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních informací.

 

8. Zveřejnění údajů

Osobní údaje, které shromáždíme nebo které nám poskytnete, můžeme zveřejnit:

0.1. Zveřejnění pro účely vymáhání práva.

Za určitých okolností můžeme být povinni zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci.

0.2. Obchodní transakce.

Pokud se my nebo naše dceřiné společnosti účastníme fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být vaše Osobní údaje předány.

0.3. Jiné případy. Vaše údaje můžeme také zveřejnit:

0.3.1. našim dceřiným a přidruženým společnostem;

0.3.2. dodavatelům, poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, které využíváme k podpoře našeho podnikání;

0.3.3. k naplnění účelu, pro který je poskytujete;

0.3.4. za účelem umístění loga vaší společnosti na našich webových stránkách;

0.3.5. pro jakýkoli jiný účel, který nám sdělíte při poskytnutí informací;

0.3.6. s vaším souhlasem v jakýchkoli jiných případech;

0.3.7. pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné pro ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti, našich zákazníků nebo jiných osob.

 

9. Zabezpečení údajů

 

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

 

10. Vaše práva na ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Pokud jste obyvatelem Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu osobních údajů, na která se vztahuje GDPR.

Naším cílem je přijmout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, změnit, vymazat nebo omezit používání vašich osobních údajů.

Pokud si přejete být informováni o tom, jaké Osobní údaje o vás uchováváme, a pokud si přejete, aby byly z našich systémů odstraněny, napište nám prosím na adresu office@vzpforforeigners.cz.

 

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu osobních údajů:

0.1. právo na přístup k údajům, které o vás máme, na jejich aktualizaci nebo vymazání;

0.2. právo na opravu. Máte právo na opravu svých údajů, pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné;

0.3. právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;

0.4. právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů;

0.5. právo na přenositelnost údajů. Máte právo na poskytnutí kopie vašich osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu;

0.6. právo odvolat souhlas. Máte rovněž právo kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na váš souhlas;

Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti, než na takové žádosti odpovíme. Vezměte prosím na vědomí, že bez některých nezbytných údajů nemusíme být schopni Službu poskytnout.

Máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte u místního úřadu pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

 

11. Vaše práva na ochranu údajů podle kalifornského zákona o ochraně soukromí (CalOPPA)

 

CalOPPA je první státní zákon v zemi, který vyžaduje, aby komerční webové stránky a online služby zveřejňovaly zásady ochrany osobních údajů. Působnost zákona sahá daleko za hranice Kalifornie a vyžaduje, aby osoba nebo společnost ve Spojených státech (a pravděpodobně i na celém světě), která provozuje webové stránky shromažďující osobní údaje kalifornských spotřebitelů, zveřejnila na svých webových stránkách viditelně umístěné zásady ochrany osobních údajů, které přesně uvádějí shromažďované údaje a osoby, s nimiž jsou sdíleny, a aby tyto zásady dodržovala.

Podle CalOPPA souhlasíme s následujícím:

0.1. uživatelé mohou navštěvovat naše stránky anonymně;

0.2. odkaz na naše zásady ochrany osobních údajů obsahuje slovo "Ochrana osobních údajů" a lze jej snadno nalézt na domovské stránce našich webových stránek;

0.3. uživatelé budou informováni o všech změnách zásad ochrany osobních údajů na naší stránce se zásadami ochrany osobních údajů;

0.4. uživatelé mají možnost změnit své osobní údaje zasláním e-mailu na adresu office@vzpforforeigners.cz.

 

Naše zásady týkající se signálů "Nesledovat":

Respektujeme signály "Do Not Track" a nesledujeme, nevkládáme soubory cookie ani nepoužíváme reklamu, pokud je v prohlížeči nastaven mechanismus "Do Not Track". Do Not Track je předvolba, kterou můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči a informovat tak webové stránky, že nechcete být sledováni.

Funkci Do Not Track můžete povolit nebo zakázat na stránce Předvolby nebo Nastavení webového prohlížeče.

 

12. Vaše práva na ochranu údajů podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA)

 

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo dozvědět se, jaké údaje o vás shromažďujeme, požádat o jejich vymazání a neprodávat (nesdílet) je. Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu údajů, můžete vznést určité požadavky a požádat nás o to:

0.1. Jaké osobní údaje o vás máme. Pokud tuto žádost podáte, vrátíme vám ji:

0.0.1. Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.

0.0.2. Kategorie zdrojů, ze kterých shromažďujeme vaše osobní údaje.

0.0.3. Obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje vašich osobních údajů.

0.0.4. Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme osobní údaje.

0.0.5. Konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.

0.0.6. Seznam kategorií osobních údajů, které jsme prodali, spolu s kategorií jakékoli jiné společnosti, které jsme je prodali. Pokud jsme vaše osobní údaje neprodali, budeme vás o této skutečnosti informovat.

0.0.7. Seznam kategorií osobních údajů, které jsme zveřejnili za obchodním účelem, spolu s kategorií jakékoli jiné společnosti, které jsme je poskytli.

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo nás požádat o poskytnutí těchto informací maximálně dvakrát v průběhu dvanáctiměsíčního období. Při podání této žádosti mohou být poskytnuté informace omezeny na osobní údaje, které jsme o vás shromáždili v předchozích 12 měsících.

 

0.2. Vymazání vašich osobních údajů. Pokud podáte tuto žádost, vymažeme z našich záznamů osobní údaje, které o vás máme k datu vaší žádosti, a nařídíme všem poskytovatelům služeb, aby učinili totéž. V některých případech může být vymazání provedeno prostřednictvím zrušení identifikace informací. Pokud se rozhodnete své osobní údaje vymazat, je možné, že nebudete moci používat některé funkce, které ke svému fungování vyžadují vaše osobní údaje.

 

0.3. Přestat prodávat vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám za žádným účelem. Vaše osobní údaje neprodáváme za peněžní protihodnotu. Za určitých okolností však může být předání osobních údajů třetí straně nebo v rámci naší rodiny společností bez peněžního plnění považováno za "prodej" podle kalifornského práva. Jste jediným vlastníkem svých osobních údajů a můžete kdykoli požádat o jejich zveřejnění nebo vymazání.

 

Pokud podáte žádost o zastavení prodeje vašich osobních údajů, přestaneme takové převody provádět.

 

Upozorňujeme, že pokud nás požádáte o vymazání nebo zastavení prodeje vašich údajů, může to mít vliv na vaše zkušenosti s námi a možná se nebudete moci účastnit některých programů nebo členských služeb, které ke svému fungování vyžadují používání vašich osobních údajů. V žádném případě vás však nebudeme diskriminovat za to, že uplatňujete svá práva.

 

Chcete-li uplatnit svá výše popsaná práva na ochranu údajů v Kalifornii, zašlete svou žádost (žádosti) e-mailem na adresu: office@vzpforforeigners.cz.

Na vaše výše popsaná práva na ochranu údajů se vztahuje zákon CCPA, což je zkratka pro kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů. Chcete-li se dozvědět více, navštivte oficiální kalifornské legislativní informační stránky. Zákon CCPA nabyl účinnosti dne 1. 1. 2020.

13. Poskytovatelé služeb

 

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, kteří usnadňují naši Službu (dále jen "Poskytovatelé služeb"), poskytují Službu naším jménem, provádějí služby související se Službou nebo nám pomáhají při analýze toho, jak je naše Služba využívána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

 

14. Analytika

K monitorování a analýze používání naší Služby můžeme využívat služeb třetích stran.

 

15. Nástroje CI/CD

K automatizaci procesu vývoje naší Služby můžeme využívat Poskytovatele služeb třetích stran.

 

16. Behaviorální remarketing

Můžeme využívat služby remarketingu, abychom vám po návštěvě naší Služby poskytli reklamu na webových stránkách třetích stran. My a naši dodavatelé třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich předchozích návštěv naší Služby.

 

17. Odkazy na jiné stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na jiné stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

 

18. Ochrana osobních údajů dětí

 

Naše služby nejsou určeny k používání dětmi mladšími 18 let (dále jen "dítě" nebo "děti").

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od Dětí mladších 18 let. Pokud zjistíte, že nám Dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od Dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z našich serverů.

 

19. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

 

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu a/nebo výrazného oznámení na naší službě, a to předtím, než změna vstoupí v platnost, a aktualizujeme "datum účinnosti" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

 

20. Kontaktujte nás

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem: office@vzpforforeigners.cz.

bottom of page